Ngân hàng

Ngân hàng SHB được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE

Ngân hàng SHB được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB - mã SHB) vừa nhận được công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE.