Ngân hàng

Dẫn đầu mảng dịch vụ, VPBank định vị thương hiệu ngân hàng đa năng

Dẫn đầu mảng dịch vụ, VPBank định vị thương hiệu ngân hàng đa năng

(VNF) - Tính riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, ngân hàng mẹ VPBank đang dẫn đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Từ một ngân hàng thuần cho vay, VPBank đang chuyển hướng mạnh mẽ sang ngân hàng đa năng để phục vụ khách hàng toàn diện hơn nhằm đa dạng hóa thu nhập và điều tiết rủi ro.
« 1 2 3 »