Ngân hàng

Chủ tịch MB: Dịch Covid-19 là thách thức rất lớn, nguy cơ nợ xấu ngành ngân hàng tăng cao

Chủ tịch MB: Dịch Covid-19 là thách thức rất lớn, nguy cơ nợ xấu ngành ngân hàng tăng cao

(VNF) - Chủ tịch MB Lê Hữu Đức nhận định hàng loạt doanh nghiệp sẽ phá sản nếu dịch tiếp tục kéo dài, đồng thời đánh giá "đây là thách thức rất lớn với các mục tiêu tăng trưởng của Chính phủ Việt Nam và ngành ngân hàng, đặc biệt là khả năng tăng trưởng, chất lượng tài sản và nguy cơ nợ xấu tăng cao".
« 1 2 3 4 5 6 »