Ngân hàng

Dự trữ ngoại hối 65 tỷ USD đủ để 'cân' rủi ro tỷ giá?

Dự trữ ngoại hối 65 tỷ USD đủ để 'cân' rủi ro tỷ giá?

(VNF) - Giới phân tích nhận định rằng dự trữ ngoại hối 65,5 tỷ USD, tương đương 3 tháng nhập khẩu, sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước có thể hỗ trợ VND khi cần thiết, trong bối cảnh tỷ giá liên tục tăng trong thời gian gần đây. Đại diện Ngân hàng Nhà nước thì cho hay, nếu cần thiết, cơ quan này sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp với tỷ giá bán phù hợp để bình ổn thị trường.
« 1 2 3 4 5 6 »