Ngân hàng

Đằng sau lợi nhuận kỷ lục của ngân hàng VIB

Đằng sau lợi nhuận kỷ lục của ngân hàng VIB

(VNF) - Vài năm trở lại đây, VIB đã tiến hành chuyển đổi sâu về mặt chiến lược với việc tập trung phát triển mảng khách hàng cá nhân, trong đó trọng tâm là cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô. Cùng với đó, mảng bancassurance và mảng dịch vụ thanh toán cũng được ngân hàng này đẩy mạnh.
VFM muốn thoái sạch vốn tại ACB

VFM muốn thoái sạch vốn tại ACB

Nới room tín dụng: Hãy đợi đấy!

Nới room tín dụng: Hãy đợi đấy!

« 1 2 3 4 5 6 »