Ngân hàng

HDBank đặt mục tiêu lãi hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 27%

HDBank đặt mục tiêu lãi hơn 5.000 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 27%

(VNF) - Năm 2019, HDBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên 328.588 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 303.043 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 210.839, không vượt quá hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; lợi nhuận trước thuế đạt 5.077 tỷ đồng.