Ngân hàng

Ngân hàng Quốc dân chào bán gần 200 triệu cổ phiếu ra công chúng

(VNF) - Ngân hàng Quốc Dân (NCB) cho biết ngân hàng này vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận kế hoạch chào bán hơn 199,44 triệu cổ phiếu ra công chúng với số vốn dự kiến huy động được là 1.995 tỷ đồng.

Ngân hàng Quốc dân chào bán gần 200 triệu cổ phiếu ra công chúng

Ngân hàng Quốc dân chào bán gần 200 triệu cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán hơn 199,44 triệu cổ phiếu, trong đó, ngân hàng chào bán cho cổ đông hiện hữu là 184,6 triệu cổ phiếu và phát hành cho cán bộ, nhân viên là 14,88 triệu cổ phiếu. Dự kiến giá phát hành cho công chúng là 10.000 đồng/cổ phiếu. Đơn vị phụ trách tư vấn phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest.

Sau 90 ngày phân phối kể từ khi được UBCKNN chấp thuận, NCB dự kiến số vốn huy động được là 1.995 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được ngân hàng sử dụng để đầu tư thay đổi và xây dựng hình ảnh thương hiệu, đầu tư cơ sở vật chất công nghệ, tăng vốn bổ sung cho Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Quốc Dân và bổ sung nguồn vốn tự có để cho vay trung và dài hạn.

Đối với cổ đông hiện hữu, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua là từ ngày 28/3/2019 đến hết ngày 17/4/2019 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi ngân hàng làm thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần. Còn đối với cán bộ, nhân viên là từ ngày 28/3/2019 đến hết ngày 3/5/2019.

Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với cổ đông chưa lưu ký và cán bộ nhân viên, có thể thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Ngân hàng Quốc Dân tại địa chỉ 28C–D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Cuối tháng 12/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của NCB từ hơn 3.000 tỷ đồng lên hơn 5.000 tỷ đồng. Đại diện ngân hàng cho biết: “Chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch tăng vốn của NCB lên 5.000 tỷ đồng là một điều tích cực cho NCB. Trên nguyên tắc, việc tăng vốn tạo điều kiện cho NCB mở rộng hoạt động kinh doanh và ngân hàng tăng vốn phải có đủ điều kiện thích hợp để phát triển từ cơ sở hoạt động đến con người, chế độ quản lý rủi ro, mạng lưới…".

Tin mới lên