Ngân hàng

Ngân hàng rao bán trái phiếu để tăng vốn

(VNF) - Ngày 9/8/2018, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu của đợt 2 năm nay.

Ngân hàng rao bán trái phiếu để tăng vốn

Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm, lãi suất tính bằng lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm. Lãi suất tham chiếu tính bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND, trả sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương).

Đối tượng tính lãi suất tham chiếu gồm 4 ngân hàng thương mại: BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn tự có cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Trước đó, cũng để phát hành tăng vốn cấp 2 ở đợt 1, ngày 26/7/2018, BIDV cũng phát hành thành công 130 tỷ đồng.

Tuy nhiên ở đợt này, kỳ hạn lên tới 12 năm, lãi suất cố định trong 7 năm đầu với mức 7,7%/năm; trả sau và định kỳ hàng năm.

​Trong trường hợp BIDV không mua lại trái phiếu sau 7 năm thì mức lãi suất áp dụng cho thời hạn còn lại của trái phiếu là 8,2%/năm, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Cùng mục đích tăng vốn cấp 2, trước đó, VietinBank cũng rao phát hành 4 nghìn tỷ đồng nhưng kết quả phát hành được 2,435 nghìn tỷ đồng, tương ứng 60,8% con số dự kiến phát hành.

Liên quan đến vấn đề tăng vốn cấp ở các ngân hàng thương mại Nhà nước chi phối, theo yêu cầu của Bộ Tài chính, tất cả những đơn vị này không được chia cổ tức bằng cổ phiếu mà phải bằng tiền mặt. Sau đó, chuyển tất cả cổ tức của Nhà nước về ngân sách nhà nước.

Hiện tại, cả 4 ngân hàng trên đều trong tình trạng không đủ mức vốn theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước và tăng trưởng quy mô tổng tài sản, đáp ứng mục tiêu cung cấp tín dụng cho nền kinh tê.

Tin mới lên