Học thuật

Ngân hàng Thế giới là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Ngân hàng Thế giới (World Bank) là gì?

Ngân hàng Thế giới là gì?

Ngân hàng Thế giới (World Bank) thường hay viết tắt là WB, tên đầy đủ là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development)

Ngân hàng Thế giới (World Bank) thường hay viết tắt là WB, tên đầy đủ là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế (International Bank for Reconstruction and Development). Đây là định chế tài chính đa phương được thành lập năm 1947 với tư cách cơ quan của Liên hợp quốc sau hội nghị Bretton Woods năm 1944.

Mục tiêu của ngân hàng Thế giới là cung cấp viện trợ kinh tế cho các nước thành viên, chủ yếu là các nước đang phát triển để tăng cường nền kinh tế của họ. Ngân hàng thế giới đã trợ giúp một loạt các công trình đầu tư dài hạn trên nhiều lĩnh vực, trong đó có các dự án về kết cấu hạ tầng, viễn thông, điện năng, nông nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp mới, các chương trình xã hội, giáo dục và đào tạo

Phần lớn vốn của Ngân hàng Thế giới được cá nước thành viên đóng góp, nhưng Ngân hàng Thế giới cũng vay tiền từ thị trường quốc tế. Ngân hàng Thế giới hoạt động theo nguyên tắc kinh doanh: chỉ cho các chính phủ được coi là có khả năng trả nợ (cả vốn lẫn lãi) vay tiền với lãi suất thị trường.

Từ năm 1963, ngân hàng Thế giới thành lập cơ quan trực thuộc có tên là Hiệp hội Phát triern Quốc tế (IDA) để cung cấp tín dụng lãi suất thấp cho các nước nghèo

Một tổ chức trực thuộc khác của Ngân hàng Thé giới là Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). IFC được phép trực tiếp đầu tư vào các công ty thông qua việc mua cổ phần của họ

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên