Tài chính tiêu dùng

Ngân hàng Xây dựng (CBBank) ‘lấn sân’ bảo hiểm

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1577/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên (MTV) Xây dựng Việt Nam (CBBank).

Ngân hàng Xây dựng (CBBank) ‘lấn sân’ bảo hiểm

Ngân hàng Xây dựng (CBBank) ‘lấn sân’ bảo hiểm. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động “Đại lý bảo hiểm” vào 2 Giấy phép hoạt động số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993 của Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam.

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên; đồng thời triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật có liên quan.

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam với tiền thân là Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến với trụ sở được đặt tại 145-147-149 Hùng Vương, P2, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Ngày 17/08/2007, theo quyết định số 1931/QĐ-NHNN, Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng TMCP đô thị.

Ngày 17/09/2007, được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đại Tín, theo quyết định số 2136/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngày 23/05/2013, Thống đốc NHNN Việt Nam ban hành quyết định số 1161/QĐ-NHNN chấp thuận việc thay đổi tên gọi của Ngân hàng TMCP Đại Tín, theo đó, tên gọi mới là Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam.

Ngày 31/01/2015, căn cứ Luật Các TCTD, Quyết định số 48/2013/QĐ-NHNN ngày 01/8/2013 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Ngân hàng Xây dựng, NHNN đã tuyên bố quyết định mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của Ngân hàng Xây dựng với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần. Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của Ngân hàng Xây dựng.

Ngày 05/03/2015, Thống đốc NHNN đã ban hành quyết định 250/QĐ-NHNN về việc mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam thành ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Sau 3 năm chính thức trở lại hoạt động, đến nay, CBBank có vốn điều lệ đạt 3.000 tỷ đồng.

Tin mới lên