Học thuật

Ngành có chi phí giảm dần là gì? Một số giải thích cho việc chi phí giảm dần

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Ngành có chi phí giảm dần (decreasing cost industry) là gì? Một số giải thích cho việc chi phí giảm dần.

Ngành có chi phí giảm dần là gì? Một số giải thích cho việc chi phí giảm dần

Ngành có chi phí giảm dần (decreasing cost industry) Khái niệm dùng để chỉ các ngành có đường cung dài hạn dốc xuống.

Ngành có chi phí giảm dần là gì?

Ngành có chi phí giảm dần (decreasing cost industry) là khái niệm dùng để chỉ các ngành có đường cung dài hạn dốc xuống. Điều này có thể xảy ra nếu tồn tại các loại hiệu quả quan trọng phát sinh từ bên ngoài doanh nghiệp và bên trong một ngành. Ví dụ, chi phí đào tạo một công nhân sẽ giảm nếu chi phí cố định của các trường kỹ thuật chuyên nghiệp được phân bổ cho nhiều học viên.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Một số giải thích cho việc chi phí giảm dần

Chi phí cố định cao

Đối với nhiều ngành công nghiệp, một phần lớn chi phí có thể là chi phí cố định - loại chi phí không tăng lên cùng với việc tăng sản lượng.

Điều này có thể là trường hợp điển hình của các loại hàng hóa tri thức như phần mềm thương mại và sách, nhưng nó cũng có thể là trường hợp của hàng hóa tri thức đặc biệt mà chi phí đầu tư vào kỹ thuật sản xuất, công cụ và bí quyết là một phần lớn trong tổng chi phí.

Đầu tư nhiều vào công nghệ

Trong một số trường hợp, sự gia tăng nhu cầu có nghĩa là nhiều vốn hơn được cho phép đầu tư vào các tiến bộ công nghệ để giúp giảm chi phí sản xuất. Lưu ý rằng trong trường hợp này, có sự phụ thuộc vào thời gian: trong khi nhu cầu tăng ban đầu dẫn đến đầu tư nhiều hơn dẫn đến chi phí sản xuất thấp hơn, việc giảm nhu cầu tiếp theo có thể không dẫn đến việc chi phí bị tăng lên như lúc trước khi đầu tư.

Cạnh tranh lớn hơn

Trong một số trường hợp, một thị trường lớn hơn cần được phục vụ có thể khiến một số lượng lớn các công ty cạnh tranh gia nhập thị trường gây giảm chi phí do cạnh tranh.

 

Tin mới lên