Tài chính

Ngành hải quan: Số nợ thuế cuối năm 2019 phải nhỏ hơn 2018

Thống kê từ đầu năm đến hết tháng 8/2019 số thu thuế xuất nhập khẩu của ngành hải quan đạt 235.000 tỷ đồng, đạt 78% dự toán (300.500 tỷ đồng), đạt hơn 76% so với chỉ tiêu phấn đấu Bộ Tài chính giao (315.500 tỷ đồng), tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2018 (tương đương 31.000 tỷ đồng).

Ngành hải quan: Số nợ thuế cuối năm 2019 phải nhỏ hơn 2018

Ảnh minh họa.

“Đây là kết quả khả quan để ngành Hải quan vững bước tiếp tục nỗ lực phấn đấu tăng thu trong chặng nước rút về đích năm 2019…”, ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan chia sẻ.

- Ngành Hải quan đạt được tiến độ thu thuế xuất nhập khẩu khá khả quan, 8 tháng tăng đến hơn 17% so với cùng kỳ năm 2018, nguyên nhân do đâu, thưa ông?

Kết quả này có được là do từ đầu năm đến nay toàn ngành hải quan, đặc biệt là các cục hải quan tỉnh, thành phố đã bám sát và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 723/CT-TCHQ (ngày 30/1/2019) của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi cho thương mại, chống thất thu, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó, các đơn vị coi trọng việc nâng cao hiệu quả công tác tổ chức quản lý thu, chống thất thu, nhất là ở khâu kiểm tra thực tế khai báo về trị giá, mã số hàng hóa, xuất xứ, kiểm tra sau thông quan.

Về khách quan, nguyên nhân số thu tăng là do tốc độ tăng trưởng kim ngạnh hàng hóa xuất nhập khẩu. Ước tính 8 tháng của năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 336,56 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, lượng xe ô tô vẫn tiếp tục được doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu là nguyên nhân giúp số thu tăng cao. Ước tính đến hết tháng 8/2019, nhập khẩu ô tô các loại đạt 96.000 xe, trị giá đạt 2,1 tỷ USD, tăng 229% về lượng và tăng 205,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp góp phần tăng thu ngân sách, từ ngày 15 đến 20/9/2019, Tổng cục Hải quan sẽ chính thức triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu trong hoạt động thu thuế xuất nhập khẩu. Thời gian đầu dự kiến có từ 4 đến 5 ngân hàng tham gia và sẽ mở rộng dần đối với các ngân hàng đang hợp tác phối hợp thu thuế với Tổng cục Hải quan. Ưu điểm của chương trình này là cơ quan hải quan sẽ chuyển từ thu thuế bị động (chờ doanh nghiệp nộp thuế) sang chủ động thu thuế. doanh nghiệp hưởng lợi khi không phải mất nhân lực, thời gian để kê khai nộp thuế với cơ quan hải quan, nhất là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu có tờ khai phát sinh lớn.

Hơn nữa, phương thức này khắc phục triệt để tình trạng sai sót của cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá trình kê khai nộp thuế do hệ thống nộp thuế doanh nghiệp nhờ thu nay được tự động hóa cao. Khi phát sinh số thuế phải nộp lập tức quy trình thu thuế doanh nghiệp nhờ thu sẽ tự động chuyển lệnh đến cơ quan hải quan; cơ quan hải quan chuyển thông tin đến ngân hàng; ngân hàng tự động chuyển tiền và chuyển lệnh lên cổng thông tin hải quan là doanh nghiệp có thể được thông quan hàng hóa.

- Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định điều chỉnh, giao thêm chỉ tiêu thu phấn đấu cho 8 cục hải quan tỉnh, thành phố. Xin ông cho biết việc giao thêm số thu này có ý nghĩa như thế nào trong điều hành thu thuế xuất nhập khẩu những tháng còn lại của năm 2019?

Trong tháng 8/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định điều chỉnh, giao thêm chỉ tiêu phấn đấu cho 8 cục hải quan tỉnh, thành phố (Bình Định, An Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Quảng Ninh, Hà Nam Ninh, Long An và Khánh Hòa).  Các quyết định này là một trong những giải pháp về thu ngân sách nêu tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan sẽ căn cứ vào tiến độ thu, tình hình thu, nguyên nhân tăng, giảm để điều chỉnh chỉ tiêu thu.

Việc quản lý điều hành thu ngân sách của ngành hải quan được điều chỉnh theo nguyên lý “bình thông nhau”. 8 cục hải quan nêu trên được điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu là những đơn vị đến nay đã thu đạt hơn 90% dự toán, thậm chí có những đơn vị đã vượt cả chỉ tiêu dự toán được giao từ đầu năm 2019. Kết quả này, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của từng cục hải quan tỉnh, thành phố còn có đặc thù hàng hóa biến động về làm thủ tục xuất nhập khẩu tại các đơn vị tăng đột biến nên số thu tăng cao.

Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục ban hành các quyết định điều chỉnh chỉ tiêu phấn đấu của các đơn vị trong những tháng cuối năm.

- Với khả năng tiến độ thu hiện nay, dự kiến kết quả thu thuế xuất nhập khẩu của ngành Hải quan năm 2019 ra sao, thưa ông?

Nhìn chung nếu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ và hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước vẫn vững đà tăng trưởng, toàn ngành hải quan phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức ít nhất 5% so với chỉ tiêu phấn đấu được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao (315.500 tỷ đồng).

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu, từ nay đến cuối năm 2019, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là chống gian lận trong khai báo trị giá, mã số, khai báo chủng loại, số lượng hàng hóa; đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan…

Đặc biệt, Tổng cục Hải quan tiếp tục chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung vào thực hiện nhiệm vụ theo dõi thu hồi nợ thuế cũng như xử lý nợ thuế. Mặc dù số nợ thuế của ngành Hải quan không lớn, chỉ dưới 2%/tổng thu, nhưng vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh thu hồi số nợ thuế có khả năng thu, xử lý số nợ thuế không có khả năng thu theo quy định của pháp luật, để đảm bảo đến 31/12/2019 nợ thuế thấp hơn thời điểm 31/12/2018. Đây là yêu cầu bắt buộc kết thúc năm tài chính 2019 nợ thuế phải nhỏ hơn kết thúc năm tài chính 2018.

Tin mới lên