Tài chính

Ngành thuế tăng thu gần 14.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

(VNF) - Tổng cục Thuế cho biết, 10 tháng đầu 2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 72.026 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 79,54% kế hoạch năm 2017, bằng 110,39% so với cùng kỳ năm 2016. Kết quả này góp phần tăng thu là 13.972,37 tỷ đồng, bằng 134,64% so với cùng kỳ năm 2016.

Ngành thuế tăng thu gần 14.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

10 tháng đầu 2017, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 783,37 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã giảm khấu trừ 1.275,77 tỷ đồng, bằng 164,13% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ 24.367,54 tỷ đồng bằng 146,72% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách qua thanh tra, kiểm tra là 10.079,23 tỷ đồng, đạt 72,14% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 170,45% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo Tổng cục Thuế, trong 10 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 783,37 tỷ đồng; giảm lỗ 3.277,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.195,02 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT là 5.444 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau với giá trị đã hoàn là 23.975 tỷ đồng.

Trong đó, hoàn thuế phát sinh trước năm 2017 là 4.244 quyết định với giá trị là 17.172 tỷ đồng; hoàn thuế phát sinh năm 2017 đã thanh tra, kiểm tra là 1.200 quyết định với giá trị là 6.802 tỷ đồng; tổng số tiền phải thu hồi hoàn thuế, truy hoàn thuế và xử lý vi phạm hành chính là 212,6 tỷ đồng.

Mới đây, trả lời chất vấn tại Quốc hội liên quan tới con số nợ, giải pháp thu hồi nợ thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tính đến 31/10/2017, số người nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp không còn khả năng thu hồi, không còn đối tượng thu hồi là 718.383 đối tượng, trong đó: 209.436 doanh nghiệp và 508.947 hộ, cá nhân. "Đây là số đối tượng nộp thuế rất lớn, nhưng vẫn nằm trên sổ nợ thuế, vẫn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc", Bộ trưởng cho hay.

Theo Bộ trưởng, số thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước. Bình quân của giai đoạn 2011 - 2016, số thu nợ thuế đạt trung bình 81% trên tổng số nợ có khả năng thu hồi. Tốc độ tăng bình quân thu nợ thuế các năm là 16,3%.

Cụ thể: năm 2011 thu được 20.036 tỷ đồng, đạt 85,5% số tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2010; năm 2012 thu được 22.751 tỷ đồng, đạt 83%; năm 2013 thu được 27.000 tỷ đồng, đạt 66,3%; năm 2014 thu được 31.920 tỷ đồng, đạt 76%; năm 2015 thu được 37.582 tỷ đồng, đạt 80%; năm 2016 thu được 42.543 tỷ đồng, đạt 77%; và tính chung 10 tháng đầu năm 2017 thu được 39.894 tỷ đồng, đạt 81%.

Tin mới lên