Tiêu điểm

Ngày 25/10, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín

(VNF) – Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào chiều 25/10.

Ngày 25/10, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ngày 25/10, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV dự kiến khai mạc vào ngày 22/10 và bế mạc ngày 21/11. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết, đồng thời cho ý kiến vào 6 dự án Luật.

Kỳ họp lần này cũng sẽ tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo nội dung chương trình, ngay trong buổi chiều ngày khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng hôm sau, dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước sẽ được thảo luận tại Đoàn.

Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó tiến hành bỏ phiếu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước; Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Cuối cùng, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội và cử tri cả nước.

Về nội dung lấy phiếu tín nhiệm, ngày 24/10, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm để Quốc hội thông qua. Nội dung này cũng được thảo luận ở Đoàn sau đó.

Sáng hôm sau, Trưởng Ban Công tác đại biểu sẽ trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm để Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sau đó sẽ trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để Quốc hội thông qua.

Tin mới lên