Đô thị

Nghệ An ‘đốc’ tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam

(VNF) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền vừa có báo cáo gửi Bộ giao thông vận tải về tình hình thực hiện giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An ‘đốc’ tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam

Chậm nhất đến ngày 30/12/2018, các huyện phải báo cáo hồ sơ với UBND tỉnh Nghệ An về việc bàn giao mặt bằng cho cao tốc Bắc - Nam

Cụ thể, trong công văn số 9044/UBND-CN của tỉnh Nghệ An nêu rõ: UBND tỉnh đã nhận được văn bản  số 1792/BQLDA6-KHTH ngày 23/11/2018 của Ban Quản lý dự án 6 về việc giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có văn bản số 7828/UBND – CN ngày 11/10/2018 về việc kế hoạch sử dụng đất phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất  năm 2019 cấp huyện còn chậm.

Vì vậy, để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh, Phó chủ tịch Huỳnh Thanh Điền yêu cầu:

UBND các huyện, thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên phải tổng hợp danh mục dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5/12/2018 để thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/12/2018.

Tin mới lên