Đô thị

Nghệ An: Gần 2.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam

(VNF) - Trong tổng nguồn kinh phí 2.191 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng các đoạn qua Nghệ An, phần dành cho đoạn thuộc Tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu là 1.033 tỷ đồng, đoạn thuộc Tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt là 1.088 tỷ đồng.

Nghệ An: Gần 2.200 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam

Sơ đồ tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đi qua huyện Diễn Châu – Nghệ An.

Theo thống kê, dự án đường cao tốc Bắc – Nam đi qua tỉnh Nghệ An có khoảng 697 hộ dân bị ảnh hưởng phải tái định cư. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng đối với các đoạn qua Nghệ An là 2.191 tỷ đồng.

Hiện nay, Nghệ An đã được cấp 660 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bắc – Nam. Theo đó, phần thuộc tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đã chuyển kinh phí về Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, thị xã 320 tỷ đồng, trong đó: Thị xã Hoàng Mai 90 tỷ đồng, huyện Quỳnh Lưu 100 tỷ đồng, huyện Diễn Châu (đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu) 90 tỷ đồng, huyện Yên Thành 40 tỷ đồng.

Phần thuộc Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đã chuyển kinh phí về các Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện 340 tỷ đồng, trong đó: Huyện Diễn Châu 80 tỷ đồng, huyện Nghi Lộc 60 tỷ đồng, huyện Hưng Nguyên 200 tỷ đồng.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An, hiện công tác phê duyệt phương án tổng thể qua các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên đã hoàn thành, còn lại thị xã Hoàng Mai đang triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm này, hơn 2.000 cọc mốc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam tại địa bàn huyện Diễn Châu đã được đơn vị chức năng cắm xong và bàn giao cho cho địa phương quản lý, bảo vệ.

Được biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km, thuộc tiểu dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và tiểu dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó, đi qua đất nông nghiệp là 66,8km (76%); đi qua đất khu dân cư là 21km (24%).

Tin mới lên