Thị trường

Nghệ An sắp đấu giá quyền khai thác khoáng sản 30 khu vực mỏ

(VNF) - Trong tổng số 30 khu vực mỏ này có 25 khu vực mỏ đất san lấp, 4 khu vực cát, sỏi xây dựng và 1 khu vực đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói.

Nghệ An sắp đấu giá quyền khai thác khoáng sản 30 khu vực mỏ

Nghệ An sẽ tiếp tục đưa ra bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 30 khu vực mỏ trong thời gian tới

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 4126/STNMT-KS ngày 15/7/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định phê duyệt tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 30 khu vực khoáng sản theo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất núi Rắng tại xã Nghĩa Bình và xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn có tổng diện tích 42ha, với số tiền đặt trước để đấu giá hơn 1,34 tỷ đồng; mỏ đất núi Đá Đánh tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương có diện tích 17,65ha (567 triệu đồng); mỏ đất Đồng Trổ 2 tại xóm Đồng Trổ, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành có tổng diện tích 18,23ha (tiền đặt trước 585 triệu đồng); mỏ đất Tân Long tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ có diện tích 16,3ha (524 triệu đồng); mỏ cát sỏi Nghĩa Bình tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ có diện tích 12,72ha (571 triệu đồng); mỏ đất xã Nghĩa Mai tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn có diện tích 27,4ha (880 triệu đồng)…

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ theo đúng quy định của pháp luật.

Việc tổ chức đấu giá tổ chức thực hiện đấu giá dự kiến chia thành 2 đợt (đợt 1 tổ chức đấu giá các khu vực đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn các huyện/thị xã: Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Thái Hòa; đợt 2 tổ chức đấu giá các điểm mỏ còn lại).

Tin mới lên