Bất động sản

Nghệ An sẽ không chấp thuận cho chủ đầu tư vi phạm đất đai được làm dự án mới

(VNF) - UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiên quyết thu hồi các dự án "treo", chậm tiến độ nhiều năm; đặc biệt, không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

Nghệ An kiên quyết xử lý các dự án dự án treo, chậm tiến độ

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Văn bản số 6680/UBND-CN, đề nghị các sở, ngành liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giám sát dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư các án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác thẩm định năng lực tài chính và kinh nghiệm của các nhà đầu tư; không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy trình, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch xây dựng và thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Trong đó, việc điều chỉnh dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất cho thuê để sản xuất kinh doanh sang đất ở (phân lô bán nền, xây dựng nhà chung cư...) phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện phần mềm quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để theo dõi, cập nhật thông tin dự án, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nói chung và các dự án sử dụng đất nói riêng.

Cùng với đó, tiến hành rà soát, tổng hợp những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất để sửa đổi, bổ sung kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp; tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành; xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, chú trọng thu hút các dự án đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đồng thời, tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết, từ năm 2012 đến nay, các đoàn liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã tiến hành 674 lượt kiểm tra đối với 498 dự án. Trong đó đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất và hủy bỏ các văn bản pháp lý đối với 142 dự án; gia hạn tiến độ 199 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện 56 dự án; xử lý khác đối với 101 dự án.

Lũy kế đến thời điểm hiện nay đã chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với 225 dự án với tổng diện tích quy hoạch là 120.821ha

Từ khoá: Nghệ An, đầu tư,
Tin mới lên