Đô thị

Nghệ An xây thêm 2 khu nhà ở 6.800 tỷ cho công nhân

(VNF) - Nghệ An đầu tư mới 3 khu nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Nghệ An xây thêm 2 khu nhà ở 6.800 tỷ cho công nhân

Nghệ An đầu tư mới 3 khu nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An vừa có 2 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tại quyết định số 112/QĐ-KKT được Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An ký ngày 11/5/2022 thì dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 4 được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư cho CTCP Thương mại quốc tế BMC thực hiện.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu ở của công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm.

Diện tích khu đất thực hiện dự án khoảng 92.102,6m2; diện tích sàn xây dựng nhà ở khoảng 268.876,18m2. Trong đó, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân 208.887,3m2; diện tích sàn xây dựng nhà ở thương mại 59.988,88m2. Quy mô dân số dự án khoảng 9.780 người

Số lượng nhà ở có 2.916 căn hộ chung cư là nhà ở xã hội và 121 căn hộ liền kề là nhà ở thương mại. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến hơn 3.385,3 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 685 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng hơn 2.700,3 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất.

Dự án được thực hiện tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc thuộc KKT Đông Nam Nghệ An. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 – 2027.

Tiếp đó, dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm tại vị trí số 03 cũng được Ban quản lý KKT Đông Nam tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư cho CTCP Điện mặt trời Miền Trung MK thực hiện theo quyết định số 114/QĐ-KKT.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu ở của công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp Nam Cấm.

Diện tích khu đất thực hiện dự án là 108.252,5m2; diện tích sàn xây dựng nhà ở là 257.183,9m2. Trong đó, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân khoảng 223.073,3m2, diện tích sàn xây dựng nhà ở thương mại 34.110,6m2.

Quy mô dân số khoảng 9.970 người. Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở gồm 1.440 căn hộ căn hộ chung cư nhà ở xã hội để bán; 1.440 căn hộ chung cư nhà ở xã hội để cho thuê; 540 căn hộ chung cư nhà ở thương mại để bán.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 3.495,1 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 710 tỷ đồng; vốn vay ngân hàng hơn 2.785,1 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại xã Nghi Thuận và xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc thuộc KKT Đông Nam Nghệ An. Dự án được triển khai đầu tư xây dụng và đưa vào hoạt động kinh doanh từ quý III/2022 – 2027.

Được biết, trước đó nhằm đáp ứng phục vụ nhu cầu ở của công nhân, người lao động làm việc trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Nghệ An đã có chấp thuận chủ trương đầu tư cho Dự án Khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động làm việc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.

Dự án có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng được triển khai trên diện tích 43.789,5 m2 và do Công ty cổ phần địa ốc Kim Thi là nhà đầu tư.

Dự án sẽ được triển khai từ Quý III/2022 và đến cuối Quý II/2024 sẽ hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Dự án được xem là công trình nhà ở đầu tiên cho công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin mới lên