Hồ sơ VNF

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(VNF) - Ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512.300.000 triệu đồng.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512.300.000 triệu đồng. Tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.747.100.000 triệu đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 234.800.000 triệu đồng, tương đương 3,44% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 217.800.000 triệu đồng, tương đương 3,2% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 17.000.000 triệu đồng (mười bảy triệu triệu đồng), tương đương 0,24% GDP.

Ngoài ra, Quốc hội cũng quyết nghị tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 488.921.352 triệu đồng.

Việc điều hành chi ngân sách nhà nước sẽ dựa trên nguyên tắc tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chống lãng phí, đồng thời giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài.

Cũng theo nghị quyết này, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ được tăng bằng mức tăng lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2020.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại đây.

Tin mới lên