Ngân hàng

Nghị quyết xử lý nợ xấu là yếu tố hỗ trợ trung hạn cho cổ phiếu ngân hàng

(VNF) – BVSC đánh giá, việc thông qua Nghị quyết xử lý nợ xấu là yếu tố mang tính trung hạn và các cổ phiếu ngân hàng hoàn toàn có khả năng duy trì xu hướng tích cực khi những chuyển biến về xử lý nợ xấu nhờ nghị quyết trên thực sự diễn ra trong thực tế.

Nghị quyết xử lý nợ xấu là yếu tố hỗ trợ trung hạn cho cổ phiếu ngân hàng

Việc thông qua Nghị quyết xử lý nợ xấu không phải là yếu tố hỗ trợ ngắn hạn cho cổ phiếu ngân hàng bởi tính chất thông tin không mới và trên thực tế cũng đã phản ánh phần lớn vào diễn biến tăng điểm của các cổ phiếu ngân hàng thời gian qua

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa đưa ra báo cáo nhận định thị trường chứng khoán, trong đó có nhận định về việc Quốc hội thông qua Nghị quyết xử lý nợ xấu.

Theo BVSC, dù vẫn còn khá nhiều băn khoăn của đại biểu quốc hội liên quan đến một số vấn đề như: không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu, không miễn trừ trách nhiệm đối với người có hành vi vi phạm trong quá trình xử lý nợ xấu; các thủ tục về kê biên tài sản đảm bảo... nhưng do tính chất cần thiết và đặc thù của yêu cầu phải xử lý nợ xấu, nghị quyết này cuối cùng cũng đã được các đại biểu quốc hội thông qua.

Về cơ bản, BVSC đánh giá, đây là thông tin tích cực đối với ngành ngân hàng nói chung cũng như các ngân hàng đang còn nhiều nợ xấu nói riêng (điển hình như BIDV, Sacombank trên sàn niêm yết).

"Tuy nhiên, do tính chất thông tin không mới và trên thực tế cũng đã phản ánh phần lớn vào diễn biến tăng điểm của các cổ phiếu ngân hàng thời gian qua nên khi thông tin chính thức được công bố ngày hôm nay tác dụng hỗ trợ ngắn hạn đối với thị trường đã không còn", BVSC nhận định.

Mặc dù vậy, BVSC cho rằng đây là yếu tố mang tính trung hạn và các cổ phiếu ngân hàng hoàn toàn có khả năng duy trì xu hướng tích cực khi những chuyển biến về xử lý nợ xấu nhờ nghị quyết trên thực sự diễn ra trong thực tế.

Tin mới lên