Học thuật

Nghỉ việc tạm thời là gì? Ảnh hưởng của nghỉ việc tạm thời và sa thải

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nghỉ việc tạm thời (temporary layoffs) là gì? Ảnh hưởng của nghỉ việc tạm thời và sa thải .

Nghỉ việc tạm thời là gì? Ảnh hưởng của nghỉ việc tạm thời và sa thải

Nghỉ việc tạm thời (temporary layoffs) Những người bị cho nghỉ việc vì có sự giảm sút nhu cầu và họ có thể chờ để được gọi đi làm khi nhu cầu phục hồi trở lại.

Nghỉ việc tạm thời là gì?

Nghỉ việc tạm thời (temporary layoffs) Những người bị cho nghỉ việc vì có sự giảm sút nhu cầu và họ có thể chờ để được gọi đi làm khi nhu cầu phục hồi trở lại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ảnh hưởng của nghỉ việc tạm thời và sa thải 

Theo truyền thống, nghỉ việc trực tiếp ảnh hưởng đến nhân viên. Tuy nhiên, không chỉ các nhân viên bị nghỉ việc bị ảnh hưởng. Việc sa thải ảnh hưởng đến môi trường làm việc và nền kinh tế cũng như các nhân viên khác. Nghỉ việc có ảnh hưởng phổ biến và ba thành phần chính của hiệu ứng sa thải là đối với nơi làm việc, đối với nhân viên và các hiệu ứng đối với nền kinh tế.

Ảnh hưởng của nghỉ việc tại nơi làm việc: Việc sa thải vẫn là cách tốt nhất để một công ty cắt giảm chi phí. Mặc dù từ quan điểm của người sử dụng lao động, việc sa thải không chỉ tạo ra một sự không chắc chắn trong môi trường làm việc mà còn làm giảm an ninh công việc của nhân viên khác cũng như gây lo sợ về việc bị cho nghỉ việc của các nhân viên còn lại. Sau đó làm giảm động lực tổng thể trong môi trường làm việc. Các nhân viên còn lại có thể có cảm giác tội lỗi của những người sống sót. Sự lạc quan là rất quan trọng để xây dựng lại môi trường làm việc bởi vì các nhân viên sẽ nhìn vào các nhà lãnh đạo của họ về tính ổn định và khả năng dự đoán. Bất kể vị trí trong một tổ chức, nhân viên đều sẽ tìm cảm giác an toàn trong công việc.

Ảnh hưởng của sa thải đối với nhân viên: Nhân viên (hoặc nhân viên cũ trong trường hợp này) có thể bị ảnh hưởng theo một vài cách khác nhau. Khi một nhân viên bị sa thải, niềm tin chung của họ trong công việc dài hạn có thể giảm, làm giảm kỳ vọng khi được tuyển dụng lại. Sau khi một nhân viên chịu đựng một sự sa thải, các hiệu ứng có thể lẩn vào việc làm và thái độ trong tương lai. Việc sa thải tại nơi làm việc thường khiến cho cựu nhân viên ít có khuynh hướng tin tưởng các nhà tuyển dụng trong tương lai. Việc này có thể dẫn đến xung đột hành vi giữa các nhân viên và quản lý. Mặc dù người nhà quản lý mới không chịu trách nhiệm cho một hoàn cảnh trước đây, hiệu suất công việc vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi việc sa thải trước đó. Đôi khi, các nhà tuyển dụng có thể sa thải nhiều người cùng một lúc để làm giảm tác động.

Ảnh hưởng của sa thải trong nền kinh tế : Việc sa thải tạo ra tính an toàn công việc thấp hơn, và tăng khả năng cạnh tranh cho các vị trí đang còn mở và có sẵn. Việc sa thải thường có hai tác động lớn đến nền kinh tế. Cách sa thải ảnh hưởng đến nền kinh tế khác nhau từ ngành công nghiệp cho đến số lượng nhân viên bị của sa thải. Nếu một ngành công nghiệp sử dụng đa số nhân viên trong một khu vực và nhiều nhân viên ở đây bị sa thải thì sẽ có tình trạng thất nghiệp hàng loạt trong khi vực kinh tế đó. Điều này có thể để lại hiệu ứng lan tỏa trên toàn quốc. Thất nghiệp là tác động lớn nhất đối với nền kinh tế có thể đến từ việc sa thải.

Tin mới lên