Học thuật

Ngoại tệ là gì? Thế nào là ngoại tệ mạnh?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu ngoại hối hay hối đoái hay ngoại tệ (foreign exchange) là gì? Thế nào là đồng ngoại tệ mạnh?

Ngoại tệ là gì? Thế nào là ngoại tệ mạnh?

Ngoại tệ (foreign exchange) là các đồng tiền nước ngoài được trao đổi để lấy đồng tiền trong nước phục vụ cho việc thanh toán các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế.

Ngoại tệ là gì?

Ngoại hối hay hối đoái hay ngoại tệ (foreign exchange) là các đồng tiền nước ngoài được trao đổi để lấy đồng tiền trong nước phục vụ cho việc thanh toán các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Ngoại tệ mạnh cần những tiêu chí nào?

Một đồng tiền được đánh giá là thuộc hàng ngoại tệ mạnh khi thỏa mãn cả ba tiêu chí sau:

Khả năng chấp nhận tại các quốc gia lớn: Điều này có nghĩa là đồng tiền này được biết đến một cách rộng rãi, được nhà nước và người dân quốc gia đó công nhận và chấp thuận sử dụng trong các hình thức thương mại trong và ngoài nước.

Nhu cầu thương mại của quốc gia phát hành ra đồng tiền đó lớn: Ví dụ, không ai trên thế giới này có thể phủ nhận được nhu cầu thương mại mạnh mẽ của Mỹ, đó chính là lý do vì sao đồng đô Mỹ lại trở nên thông dụng và được phổ biến rộng rãi như thế. Hay trường hợp khác là các quốc gia trong khối liên minh EU, vì đây là tập hợp nhiều nước nên nhu cầu thương mại chắc chắn cao, điều này dẫn đến vị thế đồng EUR không hề thấp bé so với đô Mỹ trên thị trường.

Tiềm năng cung ứng trên thị trường hàng hóa thế giới của quốc gia đó lớn: Tiềm năng cung ứng lớn dẫn đến giá trị xuất khẩu tăng, dẫn đến các nước muốn mua hàng quốc gia đó phải đổ xô nhau đi đổi đồng tiền nước đó, làm cho nhu cầu đồng tiền nước đó tăng lên, mức độ sử dụng rộng rãi hơn.

>>> Ngoại tệ yếu là gì? Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ giá ngoại tệ?

Tin mới lên