Nhân vật

Ngồi ghế nhiều HĐQT, Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung bị xử phạt

(VNF) - Bà Hương Thị Kiều Dung bị phạt tiền 70 triệu đồng, căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngồi ghế nhiều HĐQT, Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung bị xử phạt

Phó chủ tịch FLC Hương Trần Kiều Dung.

Ngày 6/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC).

Nguyên nhân bị phạt là do bà Dung vừa là thành viên HĐQT tại 1 công ty đại chúng, vừa là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

Cụ thể, trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, đồng thời là thành viên HĐQT của 6 công ty khác, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Theo đó, bà Hương Thị Kiều Dung bị phạt tiền 70 triệu đồng, căn cứ vào quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả” quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

Theo báo cáo quản trị của Tập đoàn FLC năm 2021, bà Dung vừa là Phó chủ tịch tại công ty này vừa kiêm nhiệm hàng loạt vị trí cấp cao trong các công ty thành viên.

Bà là chủ tịch tại 7 công ty gồm: Chứng khoán BOS, Xây dựng FLC Faros, FLC Travel, Sản xuất và xuất nhập khẩu Nông sản FAM, FLC Đồ Sơn Golf & Resort, Đầu tư Phát triển và quản lý khu công nghiệp FLC, Cemaco Việt Nam. Ngoài ra, bà còn là thành viên Hội đồng quản trị tại hai công ty gồm FLCHomes, Công ty Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC.

Bà Dung là Tiến sĩ Luật Quy hoạch Xây dựng Đại học Tổng hợp Montesquieu Bordeaux IV, Pháp.

Bà từng là luật sư chính của Công ty Luật TNHH SMiC – tiền thân của Tập đoàn FLC - sau đó được bổ nhiệm vào các vị trí quản lý cấp cao như Trưởng ban Pháp chế và Phát triển dự án, Phó tổng giám đốc trước khi thành Tổng giám đốc. Bà Dung thôi chức Tổng giám đốc Tập đoàn FLC vào cuối tháng 3/2020.

Tin mới lên