Học thuật

Người bảo lãnh là ai? Bảo lãnh phát hành chứng khoán là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người bảo lãnh (underwriter) là gì? Bảo lãnh phát hành chứng khoán là gì?

Người bảo lãnh là ai? Bảo lãnh phát hành chứng khoán là gì?

Người bảo lãnh (underwriter) Người, tổ chức đồng ý chấp nhận rủi để nhận hoa hồng bảo lãnh.

Người bảo lãnh là ai?

Người bảo lãnh (underwriter) là người, tổ chức đồng ý chấp nhận rủi để nhận hoa hồng bảo lãnh. Các phòng phát hành cũng bảo lãnh những cổ phiếu mới phát hành dưới hình thức nếu không bán hết cổ phiếu, người bảo lãnh sẽ mua phần còn lại.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bảo lãnh phát hành chứng khoán là gì?

Bảo lãnh phát hành chứng khoán là quy trình mà các ngân hàng đầu tư tăng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư thay mặt cho các tập đoàn và chính phủ đang phát hành chứng khoán (cả vốn chủ sở hữu và vốn vay). Các dịch vụ của một người bảo lãnh thường được sử dụng trong một đợt chào bán công khai lần đầu ra công chúng trên thị trường sơ cấp.

Đây là cách phân phối các chứng khoán mới phát hành, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu, cho nhà đầu tư. Một nhóm các ngân hàng (các nhà quản lý dẫn đầu) bảo lãnh giao dịch, có nghĩa là họ đã có nguy cơ trong việc phân phối chứng khoán. Nếu họ không thể tìm đủ nhà đầu tư, họ sẽ phải tự mình nắm giữ một số chứng khoán. Người bảo lãnh kiếm thu nhập của họ từ chênh lệch giá ("chênh lệch bảo lãnh") giữa giá họ thanh toán cho nhà phát hành và những gì họ thu từ các nhà đầu tư hoặc từ các đại lý môi giới mua các phần của đợt chào bán.

Tin mới lên