Học thuật

Người chỉ đạo giá là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người chỉ đạo giá (price leader) là gì?

Người chỉ đạo giá là ai?

Người chỉ đạo giá (price leader) Doanh nghiệp thiết lập giá thị trường của hàng hóa hay dịch vụ và là người đầu tiên thay đổi giá cả, sau đó các nhà cung cấp cạnh tranh làm theo.

Người chỉ đạo giá (price leader) là doanh nghiệp thiết lập giá thị trường của hàng hóa hay dịch vụ và là người đầu tiên thay đổi giá cả, sau đó các nhà cung cấp cạnh tranh làm theo. Cho đến nay người ta đã quan sát thấy có hai dạng chỉ đạo giá: (1) Công ty chỉ đạo, tức công ty có địa vị hùng mạnh trên thị trường và chính địa vị này đảm bảo các công ty nhỏ hơn tuân thủ giá cả mà nó quy định; (2) người chỉ đạo giá kiểu phong vũ biểu, tức người được các đối thủ cạnh tranh thừa nhận là giá của anh ta phản ánh chính xác tình hình thị trường và vì vậy sẵn sàng chấp nhận những thay đổi giá mà anh ta thực hiện.

Mối quan hệ người chỉ đạo - người làm theo là đặc tính điển hình của thị trường thiểu quyền trong việc phối hợp các biện pháp thay đổi giá cả và có xu hướng dẫn tới việc các nhà độc quyền bán hàng hóa và dịch vụ với giá cả giống nhau.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chỉ đạo giá là khi một công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình xác định giá hàng hóa hoặc dịch vụ. Điều này có thể khiến các đối thủ của các nhà chỉ đạo không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải đi theo sự chỉ đạo và áp dụng giá đó nếu họ muốn nắm giữ thị phần. Ngoài ra, đối thủ cạnh tranh cũng có thể chọn giảm giá của họ với hy vọng giành được thị phần.

 

Tin mới lên