Học thuật

Người cho vay là ai? Những yếu tố quyết định chất lượng của khoản vay

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người cho vay (lender) là gì? Những yếu tố quyết định chất lượng của khoản vay.

Người cho vay là ai? Những yếu tố quyết định chất lượng của khoản vay

Người cho vay (lender) Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cho người nào đó vay tiền để giúp anh ta trang trải các khoản chi tiêu cho tiêu dùng hay đầu tư.

Người cho vay là ai?

Người cho vay (lender) là cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cho người nào đó vay tiền để giúp anh ta trang trải các khoản chi tiêu cho tiêu dùng hay đầu tư. Người cho vay thường yêu cầu người đi vay có tài sản thế chấp, chẳng hạn như chứng từ sở hữu tài sản, và người cho vay có thể giữ lại nếu người đi vay không hoàn trả tiền vay.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Những yếu tố quyết định chất lượng của khoản vay

Điều kiện đủ cho khoản vay phụ thuộc phần lớn vào lịch sử tín dụng của người đi vay. Người cho vay xem xét báo cáo tín dụng của người vay, trong đó nêu chi tiết tên của những người cho vay khác, loại tín dụng nào được gia hạn, lịch sử trả nợ của người vay và nhiều hơn nữa. Báo cáo giúp người cho vay xác định xem người vay có quản lý hợp lý các khoản thanh toán dựa trên việc làm và thu nhập hiện tại hay không.

Bên cho vay cũng có thể đánh giá tỷ lệ nợ / thu nhập của người đi vay (DTI) để so sánh nợ hiện tại và nợ mới với thu nhập trước thuế để xác định khả năng thanh toán của bên vay. Người cho vay ở Mỹ cũng có thể sử dụng điểm số FICO trong báo cáo tín dụng của người vay để xác định độ tin cậy và giúp đưa ra quyết định cho vay.

Khi áp dụng cho một khoản vay được bảo đảm, chẳng hạn như khoản vay tự động hoặc hạn mức tín dụng để mua nhà, bên vay cam kết thế chấp. Việc đánh giá sẽ được thực hiện bằng giá trị tài sản thế chấp, và nợ hiện tại đã được bảo đảm bằng tài sản thế chấp trước đó được trừ vào giá trị của tài sản thế chấp. Phần vốn còn lại ảnh hưởng đến quyết định cho vay.

Người cho vay cần đánh giá vốn khả dụng của người vay. Vốn bao gồm tiền tiết kiệm, đầu tư và các tài sản khác có thể được sử dụng để trả nợ nếu thu nhập của hộ gia đình không đủ. Điều này hữu ích trong trường hợp mất việc làm hoặc gặp khó khăn tài chính khác. Người cho vay có thể hỏi người vay có kế hoạch gì với khoản vay, chẳng hạn như sử dụng nó để mua một chiếc xe hoặc tài sản khác. Các yếu tố khác cũng có thể được xem xét, chẳng hạn như điều kiện môi trường hoặc kinh tế.

Tin mới lên