Học thuật

Người đầu cơ mua là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người đầu cơ mua (bulls) là gì?

Người đầu cơ mua là ai?

Người đầu cơ mua (bulls) Thuật ngữ trên thị trường chứng khoán dùng để chỉ người mua chứng khoán vì nghĩ rằng giá chứng khoán sẽ tăng và có thể bán lại với giá cao hơn.

Người đầu cơ mua (bulls) là thuật ngữ trên thị trường chứng khoán dùng để chỉ người mua chứng khoán vì nghĩ rằng giá chứng khoán sẽ tăng và có thể bán lại với giá cao hơn. Nếu giá cả hầu hết các loại chứng khoán đều tăng, người ta nói thị trường chứng khoán "có triệu chứng đầu cơ mua”. Ngược lại, những dự kiến giá tương lai giảm có thể trở thành "người đầu cơ bán”.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Người đầu cơ bán ngược lại với người đầu cơ mua. Các nhà đầu cơ bán tin rằng giá trị của một chứng khoán cụ thể hoặc một ngành công nghiệp có thể sẽ giảm trong tương lai. Ví dụ, nếu bạn đang lạc quan về S & P 500, bạn cố gắng kiếm lợi nhuận từ việc tăng chỉ số bằng cách mua vào. Nhà đầu cơ bán, ngược lại, bi quan và tin rằng một chứng khoán, hàng hóa hoặc thực thể cụ thể có khả năng chịu sự giảm giá trong tương lai.

Các thuật ngữ không nhất thiết chỉ áp dụng cho thị trường chứng khoán. Mọi người có thể lạc quan hoặc bi quan đối với bất kỳ cơ hội đầu tư nào, bao gồm bất động sản, hàng hóa như đậu nành, dầu thô hoặc thậm chí đậu phộng.

Tin mới lên