Tài chính

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để nợ thuế tăng cao

Để giảm nợ thuế, Tổng cục Thuế đã yêu cầu cục trưởng các cục thuế, các chi cục trưởng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, không để nợ mới phát sinh.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để nợ thuế tăng cao

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để nợ thuế tăng cao.

Để tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo số nợ thuế dưới 5% tổng thu ngân sách, Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 04 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp và gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi để giảm nợ thuế.

Thực hiện chỉ đạo này của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho biết đến nay cơ quan thuế các cấp vẫn đang triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ đọng thuế, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương để thu hồi, xử lý nợ đọng thuế.

Ông Đoàn Xuân Toản - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) cho biết để thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã thành lập đoàn công tác, tiến hành kiểm tra công tác quản lý nợ tại các đơn vị có số tiền nợ thuế lớn. Qua đó, đoàn rà soát tình hình nợ thực tế và tham mưu lãnh đạo Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo các cục thuế phải đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật.

“Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục trưởng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo, theo dõi sát sao tình hình nợ thuế của đơn vị và hàng tháng báo cáo về Tổng cục Thuế. Không chỉ giao nhiệm vụ cho các cục trưởng, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu lãnh đạo các cục thuế giao nhiệm vụ cho các chi cục trưởng, trưởng phòng và thậm chí từng công chức thuế phụ trách quản lý nợ cũng phải có định mức cụ thể”, ông Toản cho biết.

Cùng với việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cục thuế tiếp tục đánh giá, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thu nợ phù hợp. Trong đó, thực hiện triệt để các biện pháp thu hồi nợ thuế của cơ quan quản lý thu như: trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng…

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế; thành lập ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng, tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý…

Tin mới lên