Tài chính quốc tế

Người giàu châu Á tăng mức nắm giữ tiền mặt lên cao nhất trong vòng 5 năm

(VNF) - Capgemini SA gần đây đã đưa ra kết quả khảo sát về những người giàu có ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Người giàu châu Á tăng mức nắm giữ tiền mặt lên cao nhất trong vòng 5 năm

Người giàu châu Á ngày càng thích nắm giữ tiền mặt

Theo một cuộc khảo sát của Capgemini SA, người giàu ở châu Á đã tăng mức nắm giữ tiền mặt lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Những người này đang nỗ lực tìm cách gia tăng tài sản, chống lại bất kỳ sự suy thoái nào trong thị trường tài chính đang rất sôi động.

Cuộc khảo sát của Capgemini về những người giàu có Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) cho biết: Các cá nhân có thu nhập cao, hoặc những người có ít nhất 1 triệu USD dành cho các loại tài sản đầu tư, cũng đang chuyển hướng sang tiền mặt. Đây được coi là một bước đệm để chuẩn bị gia nhập lại thị trường ở mức giá thấp hơn trong trường hợp thị trường có sự điều chỉnh. Lượng tiền mặt nắm giữ, từ mức 21% trong cuộc khảo sát năm 2016, đã tăng lên khoảng 25% tổng tài sản tài chính trong quý II.

Tuy có sự dịch chuyển sang nắm giữ tiền mặt, người giàu ở châu Á vẫn tiếp tục đầu tư vào cổ phiếu. Tỷ lệ này cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, lên đến 28%. Sự gia tăng về đầu tư cổ phiếu và mức độ nắm giữ tiền mặt được cho là đến từ sự giảm sút trong các khoản đầu tư vào các tài sản thay thế như sản phẩm đầu tư cấu trúc, quỹ phòng hộ và bất động sản.

Tỷ trọng nắm giữ tiền mặt của người giàu châu Á năm 2017 đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua

Khu vực châu Á Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản, năm 2016 vừa qua đang chứng kiến ​​sự chậm lại so với năm trước trong tốc độ tăng trưởng mức tổng tài sản và cả số lượng triệu phú. Tổng tài sản tăng 8,2% lên 18,8 nghìn tỷ USD, với Indonesia và Thái Lan là những quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng nhất. Trong khi đó, tốc độ này năm ngoái là 9,9%.

Tin mới lên