Ngân hàng

Người tham gia xử lý TCTD yếu kém được miễn trách nhiệm pháp lý?

(VNF) – NHNN đang đề xuất quy định miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với người tham gia xử lý TCTD yếu kém, bao gồm cán bộ, công chức NHNN, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, nhân sự của TCTD được NHNN chỉ định tham gia hỗ trợ TCTD yếu kém.

Người tham gia xử lý TCTD yếu kém được miễn trách nhiệm pháp lý?

Người tham gia xử lý TCTD yếu kém có thể được miễn trách nhiệm pháp lý

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo lần 1 Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, trong đó, đáng chú ý, NHNN có dự thảo một điều riêng về việc miễn trừ trách nhiệm đối với người tham gia xử lý tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém.

Cụ thể, Điều 6 Chương 2 quy định, khi tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, nhân sự của tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia hỗ trợ không chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả của việc thực hiện các phương án xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

Lý giải về đề xuất này, NHNN cho rằng, việc khuôn khổ pháp lý xử lý TCTD yếu kém chưa hoàn thiện đã gây khó khăn và rủi ro pháp lý cho NHNN nói chung cũng như các cán bộ xử lý trực tiếp nói riêng (bao gồm cán bộ, công chức tham mưu của NHNN, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, các nhân sự của TCTD được NHNN chỉ định tham gia quản trị, điều hành các ngân hàng mua bắt buộc) khi nghiên cứu, tìm các biện pháp xử lý tồn tại, vướng mắc của các ngân hàng này.

NHNN đánh giá, điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cán bộ cũng như công tác chỉ đạo của NHNN (trên thực tế có không ít cán bộ xin nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác khi được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, bao gồm các việc tham gia Ban kiểm soát đặc biệt) do pháp luật không có cơ chế miễn trừ trách nhiệm cho các cán bộ này trước các rủi ro pháp lý, tác động lớn đến nguồn nhân lực xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

NHNN cho biết, dự thảo Luật quy định về việc miễn trừ trách nhiệm đối với người tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém là để đảm bảo huy động các nhân sự có chất lượng tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

Tin mới lên