Bất động sản

Người vay gói 30.000 tỷ tiếp tục trả lãi suất 5% trong năm 2017

(VNF) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 2544/QĐ-NHNN quy định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2017 đối với dư nợ của các khoản vay hỗ trợ nhà ở theo gói 30.000 tỷ đồng.

Người vay gói 30.000 tỷ tiếp tục trả lãi suất 5% trong năm 2017

Người vay gói 30.000 tỷ tiếp tục trả lãi suất 5% trong năm 2017

Theo đó, đối với các khoản vay đã hoàn tất giải ngân trước ngày 31/12/2016, người vay sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5%/ năm (áp dụng trong năm 2017). Đây cũng là mức lãi ưu đãi của gói 30.000 tỷ trong năm 2016.

Còn đối với khách hàng đã ký hợp đồng vay gói 30.000 tỷ đồng nhưng các khoản giải ngân sau năm 2016 (khi gói 30.000 tỷ đã kết thúc), sẽ phải chịu lãi suất thương mại theo sự thỏa thuận với ngân hàng.

Người vay gói 30.000 tỷ tiếp tục trả lãi suất 5% trong năm 2017

Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, người vay gói 30.000 tỷ sẽ vẫn được hưởng lãi suất ưu đãi 5%/năm trong năm 2017

Theo thống kê, tính đến ngày 30/11/2016, Ngân hàng Nhà nước đã giải ngân gói 30.000 tỷ đạt 29.239 tỷ đồng, dư nợ là 24.166 tỷ đồng.

Trong đó, đã giải ngân lũy kế đối với nhóm khách hàng cá nhân (khách hàng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua và thuê nhà ở thương mại chuyển đổi công năng, đầu tư cải tạo/xây dựng nhà ở của mình) là 23.845 tỷ đồng, đạt 92,5% cam kết cho vay (25.789 tỷ đồng); dư nợ đạt 20.650 tỷ đồng.

Nhóm khách hàng doanh nghiệp bao gồm khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội đã được giải ngân lũy kế 5.395 tỷ đồng; dư nợ đạt 3.516 tỷ đồng.

Trước đó, đã có kiến nghị Chính phủ kéo dài thời gian giải ngân gói 30.000 tỷ, tuy nhiên Ngân hàng Nhà nước đã bác bỏ vì cho rằng việc xem xét thời gian gia hạn tái cấp vốn đến 31/12/2016 là phù hợp.

Tin mới lên