Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương