Tiêu điểm

Nguyên Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM Hoàng Như Cương bị khiển trách

(VNF) - Sau khi bị cảnh cáo về mặt Đảng cách đây ít ngày, ông Hoàng Như Cương, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM, tiếp tục bị khiển trách.

Ngày 27/3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM có thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với tập thể và các cá nhân có vi phạm xảy ra tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM (MAUR).

Thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Hoàng Như Cương

Sau khi xem xét, căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM đã đi đến quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Như Cương, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM.

Trước đó, Đảng ủy Khối dân - chính - đảng TP. HCM cũng đã có quyết định kỷ luật ông Hoàng Như Cương bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Cũng theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. HCM, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc tổng công ty có những sai phạm dẫn đến nhiều cá nhân trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính và thực hiện các dự án gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước dẫn đến bị xử lý kỷ luật, đặc biệt có người đứng đầu, bị khởi tố tạm giam..., gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, đảng viên.

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đối với Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty.

Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với 3 cá nhân. Đó là ông Nguyễn Huy Quang, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; bà Nguyễn Thị Phương Lan, Kiểm soát viên chuyên trách; bà Nguyễn Diệu Lê, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách.

Xem thêm: Ông Hoàng Như Cương bị đình chỉ chức Bí thư Đảng ủy Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM

Tin mới lên