Tài chính

Nhà đầu tư gián đoạn truy cập website của HoSE đến hết 18 giờ ngày 21/3

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa thông báo việc gián đoạn truy cập website.

Nhà đầu tư gián đoạn truy cập website của HoSE đến hết 18 giờ ngày 21/3

Nhà đầu tư gián đoạn truy cập website của HoSE đến hết 18 giờ ngày 21/3

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM cho biết đã tạm ngưng hoạt động website của sở với tên miền "hsx.vn" từ 18 giờ ngày 19/3/2021 cho đến 18 giờ ngày 21/3/2021 để nâng cấp website.

HoSE cho biết sau thời gian nâng cấp, hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường trở lại.

Được biết, trong thời gian qua hệ thống giao dịch chứng khoán trên HoSE liên tục bị gián đoạn giao dịch, nhà đầu tư chủ yếu giao dịch trong phiên sáng, phiên chiều chỉ giao dịch được từ 20-40 phút đầu phiên chiều và sau đó là không thể đặt lệnh vào hệ thống.

Trong đó, HoSE đã đưa ra các giải pháp nâng lô tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp chuyển sàn sang HNX, tuy nhiên hiện tượng gián đoạn giao dịch vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Bên cạnh hệ thống giao dịch chứng khoán trên HoSE bị gián đoạn, việc truy cập vào website của sở cũng có dấu hiệu bị gián đoạn và nhiều thời điểm không thể truy cập, điều này xuất hiện đồng thời với giai đoạn gián đoạn giao dịch trên HoSE từ cuối năm 2020 tới nay.

Tin mới lên