Học thuật

Nhà đầu tư tổ chức là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhà đầu tư tổ chức (institutional investors) là gì?

Nhà đầu tư tổ chức là gì?

Nhà đầu tư tổ chức (institutional investors) là định chế tài chính thu thập các khoản tiết kiệm và tiền gửi khác để đầu tư dài hạn vào trái phiếu, cổ phần thông thường, bất động sản và các chứng khoán bằng ngoại tệ.

Nhà đầu tư tổ chức (institutional investors) là định chế tài chính thu thập các khoản tiết kiệm và tiền gửi khác để đầu tư dài hạn vào trái phiếu, cổ phần thông thường, bất động sản và các chứng khoán bằng ngoại tệ. Các định chế đầu tư bao gồm công ty bảo hiểm, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí, công ty tín thác đầu tư, hiệp hội xây dựng. Ở nhiều nước, ngân hàng thương mại cũng là nhà đầu tư dài hạn lớn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nhà đầu tư tổ chức, hay còn gọi là nhà đầu tư định chế, có tên gọi như vậy là để phân biệt với nhà đầu tư cá nhân (individual/retail investor).

Nhà đầu tư tổ chức kinh doanh chứng khoán qua một bộ phận riêng biệt, có thể đầu tư cho chính tổ chức đó thông qua hoạt động tự doanh hoặc có thể đầu tư cho khách hàng thông qua cung cấp dịch vụ.

Nhà đầu tư tổ chức thường dành một lượng tiền rất lớn dành cho đầu tư chứng khoán, thường là hàng chục tỷ đồng, hay thậm chí hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Họ thường giao dịch với các lô lệnh có số lượng lớn và có ảnh hưởng mạnh đến giá chứng khoán và thị trường.

 

Tin mới lên