Học thuật

Nhà môi giới hàng hóa là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhà môi giới nguyên liệu hay nhà môi giới hàng hóa (commodity broker) là gì?

Nhà môi giới hàng hóa là ai?

Nhà môi giới nguyên liệu hay nhà môi giới hàng hóa (commodity broker) Nhà buôn nguyên liệu như đồng, chì, thép. cà phê, v,v….tại các sở giao dịch hàng hóa.

Nhà môi giới nguyên liệu hay nhà môi giới hàng hóa (commodity broker) là nhà buôn nguyên liệu như đồng, chì, thép. cà phê, v,v….tại các sở giao dịch hàng hóa.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Các nhà môi giới hàng hóa tạo thuận lợi cho việc giao dịch trên thị trường hàng hóa cho nhà đầu tư trung bình. Hầu hết mọi người phải giao dịch hàng hóa thông qua một nhà môi giới.

Nhà môi giới hàng hóa có giao dịch viên trên sàn để thực hiện giao dịch của bạn, hoặc họ có thể có một nền tảng giao dịch được đặt và thực hiện các giao dịch điện tử tại các sàn giao dịch. Các sàn giao dịch dựa vào các nhà môi giới để đưa doanh nghiệp đến và họ có các quy tắc riêng để điều chỉnh cách thức các nhà môi giới thực hiện công việc. Sẽ dễ dàng hơn khi tiến hành giao dịch với một vài công ty môi giới hơn là để cho hàng trăm nghìn cá nhân đặt giao dịch trực tiếp trong một cuộc trao đổi.

Nhiều cá nhân cũng dựa vào các nhà môi giới hàng hóa để có được sự tư vấn và khuyến nghị giao dịch. Các nhà môi giới giúp các cá nhân mới bắt đầu kinh doanh hàng hóa dễ dàng hơn. Các thị trường hàng hóa có thể khó hiểu khi mới, và nhiều người có lẽ sẽ không bao giờ giao dịch hàng hóa mà không có sự trợ giúp của một nhà môi giới.

Tin mới lên