Học thuật

Nhà môi giới hối phiếu là ai?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhà môi giới hối phiếu (bill broker) là gì?

Nhà môi giới hối phiếu là ai?

Nhà môi giới hối phiếu (bill broker) Người chuyên môn hóa vào việc làm cho người mua và bán hối phiếu gặp nhau để lấy hoa hồng.

Nhà môi giới hối phiếu (bill broker) là người chuyên môn hóa vào việc làm cho người mua và bán hối phiếu gặp nhau để lấy hoa hồng. Vào thế kỷ 19, khi chưa có ngân hàng chiết khấu, nhà môi giới hối phiếu đóng vai trò then chốt trong hệ thống tài chính, vì người chiết khấu đầu tiên (người mua) của một hối phiếu, thường là ngân hàng, không có đủ nguồn lực để giữ nó cho đến khi đáo hạn và nhà môi giới thường tìm được ai đó, ví dụ một ngân hàng khác, có vốn nhàn rỗi và muốn mua hối phiếu.

Ngày nay trên thị trường chiết khấu Luân đôn vẫn còn một vài nhà môi giới loại này, Nhưng hầu hết hối phiếu đều được các định chế là nhà buôn hay sở hữu doanh nghiệp mua.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên