Tài chính

Nhà nước vẫn giữ 100% vốn tại 5 tổng công ty điện lực

(VNF) - EVN vẫn sẽ nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Tổng Công ty Điện lực miền Nam; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhà nước vẫn giữ 100% vốn tại 5 tổng công ty điện lực

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Đề án, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - EVN gồm: Công ty Thủy điện Sơn La; Công ty Thủy điện Hoà Bình; Công ty Thủy điện Ialy; Công ty Thủy điện Trị An; Công ty Thủy điện Tuyên Quang; Công ty Phát triển Thủy điện Sê San; Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát; Ban Quản lý dự án thủy điện 1; Ban Quản lý dự án thủy điện 4; Ban Quản lý dự án thủy điện 5; Ban Quản lý dự án thủy điện 6; Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La; Ban Quản lý dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận; Ban Quản lý dự án nhiệt điện 2; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN; Công ty Mua bán điện; Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (đổi tên từ Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin); Trung tâm Thông tin điện lực. 

Các doanh nghiệp do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Tổng Công ty Điện lực miền Nam; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (chuyển thành Công ty TNHH MTV trong giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 168/QĐ-TTg). 

Các doanh nghiệp do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2. 

Ngành điện sẽ cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3, theo đó EVN nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ các Tổng Công ty Phát điện đến hết năm 2019, năm 2020 tiếp tục xem xét thoái phần vốn nhà nước còn nắm giữ xuống dưới mức chi phối. 

Riêng với Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3, sẽ thoái vốn sau khi hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 3. 

EVN cũng sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp sau: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực; Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức; Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần; Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.

Tin mới lên