Học thuật

Nhân tử nền tảng kinh tế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nhân tử nền tảng kinh tế (economic multiplier) là gì?

Nhân tử nền tảng kinh tế là gì?

Nhân tử nền tảng kinh tế (economic multiplier) Một dạng của nhân tử vùng cho phép ước tính ảnh hưởng của những thay đổi trong nền tảng kinh tế của một vùng đối với quy mô hoạt động kinh tế của vùng với tư cách một tổng thể.

Nhân tử nền tảng kinh tế (economic multiplier) là một dạng của nhân tử vùng cho phép ước tính ảnh hưởng của những thay đổi trong nền tảng kinh tế của một vùng đối với quy mô hoạt động kinh tế của vùng với tư cách một tổng thể.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong kinh tế học, hệ số nhân hay nhân tử nói chung đề cập đến một yếu tố kinh tế mà khi nó tăng hoặc thay đổi cũng sẽ làm thay đổi nhiều biến kinh tế liên quan khác. Xét về tổng sản phẩm quốc nội, hiệu ứng nhân tử làm tổng sản lượng tăng lớn hơn sự thay đổi trong chi tiêu gây ra nó. Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ mối quan hệ giữa chi tiêu chính phủ và tổng thu nhập quốc dân. Lý thuyết nhân tử và phương trình của nó được tạo ra bởi nhà kinh tế người Anh John Maynard Keynes.

Tin mới lên