Nhân vật

Lùm xùm Apax Leaders: Shark Thủy xin khất nợ để tái cấu trúc

Lùm xùm Apax Leaders: Shark Thủy xin khất nợ để tái cấu trúc

"Chúng tôi thực sự khó khăn. Tôi cũng đã đối thoại với các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác để hoãn, giãn thời gian thu hồi vốn, lợi nhuận để Apax tập trung nguồn lực cho việc tái cấu trúc" -  Shark Thủy nói về lùm xùm nợ nần của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders mà ông là "cha đẻ". 
Cuộc đời của những tỷ phú Vietlott giờ ra sao?

Cuộc đời của những tỷ phú Vietlott giờ ra sao?