Nhân vật

Chứng khoán BSC bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới

Chứng khoán BSC bổ nhiệm 2 phó tổng giám đốc mới

(VNF) - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) chính thức bổ nhiệm ông Lê Quang Huy và ông Phạm Xuân Anh làm phó tổng giám đốc của BSC kể từ ngày 15/10/2020.
« 1 2 3 4 5 6 »