Nhân vật

Ông Trần Như Trung trở thành tân Tổng giám đốc MIKGroup thay ông Nguyễn Vĩnh Trân

Ông Trần Như Trung trở thành tân Tổng giám đốc MIKGroup thay ông Nguyễn Vĩnh Trân

(VNF) - Công ty Cổ Phần Tập đoàn MIKGroup Việt Nam (MIKGroup) vừa thông qua quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Vĩnh Trân sẽ thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc cùng vai trò người đại diện theo pháp luật của MIKGroup. Thay thế ông Nguyễn Vĩnh Trân là ông Trần Như Trung.