Nhân vật

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng kể về thời 'ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán' 20 năm trước

Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng kể về thời 'ăn chứng khoán, ngủ chứng khoán' 20 năm trước

(VNF) - Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho hay khi còn làm Bí thư thành uỷ TP. HCM, ông Trương Tấn Sang đã kiên quyết ủng hộ lấy trụ sở thượng viện của chính quyền cũ làm trụ sở Trung tâm giao dịch chứng khoán, nay là Sở Giao dịch chứng khoán.
Tân chủ tịch của PVC là ai?

Tân chủ tịch của PVC là ai?