Nhân vật

Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn rời HĐQT Sasco

Vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn rời HĐQT Sasco

(VNF) - Mới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận trước thuế mục tiêu là gần 27 tỷ đồng.