Tài chính

Nhân viên thu thuế khiếu nại làm việc 168 tháng không lương

Bà Đỗ Thị Chi (ở quận Bình Tân, TP. HCM) gửi đơn khiếu nại đến Báo Lao Động phản ảnh: Bà làm công việc là nhân viên thu thuế gần 20 năm trên địa bàn huyện Bình Chánh, sau đó là quận Bình Tân, nhưng quyền lợi trong suốt quá trình làm việc không được đảm bảo, đặc biệt 168 tháng bà không được nhận lương, khi bà nghỉ việc vẫn không được giải quyết chế độ thỏa đáng.

Nhân viên thu thuế khiếu nại làm việc 168 tháng không lương

Bà Đỗ Thị Chi trình bày sự việc.

Tiền lương liên tục giảm

Bà Đỗ Thị Chi trình bày, ngày 5/11/1997, bà được nhận vào làm việc tại Đội thuế xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh (nay là đội thuế phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), với công việc là phụ trách lập sổ bộ, thu thuế, quyết toán… hai loại thuế nông nghiệp và thuế nhà đất (nay là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) với mức lương thỏa thuận là 300.000 đồng/tháng. 

Sau đó 3 tháng, bà được thỏa thuận lại là đảm bảo tiền lương không dưới 300.000 đồng/tháng (số tiền này được lĩnh từ số tiền thuế thu được hàng tháng, trích theo tỷ lệ phần trăm (%) nhận từ cơ quan thuế).

Đến ngày 31/12/2002, bà được ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) bằng văn bản với Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Bình Chánh với số tiền lương hàng tháng là 200.000 đồng và trích % của 2 loại thuế thu được, thời hạn là 12 tháng (từ ngày 1/1/2003 đến 31/12/2003). 

Sang năm 2004, sau khi hết thời gian ký kết HĐLĐ thì Chi cục thuế không ký HĐLĐ với bà, mặc dù bà vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Thay vào đó, bà chỉ còn được hưởng trợ cấp từ tiền trích tỉ lệ % từ tiền thu thuế mà không được hưởng lương. Nhưng chi cục thuế vẫn không có bất kỳ văn bản nào thông báo về việc này, dù vậy, bà vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mãi đến tháng 5/2005, UBND phường Tân Tạo A ký lại HĐLĐ với bà, với mức lương 750.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/1/2006 đến năm 2014, mỗi năm, UBND phường Tân Tạo A ký HĐLĐ với bà 1 lần, các hợp đồng này đều không ghi rõ mức lương và các chính sách khác. 

Sang năm 2015, bà không được ký HĐLĐ lại, thấy quyền lợi bị thiệt hại, mức trích % từ việc thu thuế không đủ sống nên bà làm đơn xin nghỉ việc. Mãi đến ngày 25/4/2017, UBND phường mới ra quyết định số 1416/QĐ-UBND cho bà thôi việc, tuy nhiên, theo bà Chi, việc giải quyết chế độ cho bà không thỏa đáng. 

Bà cho rằng, bà không được đóng BHXH từ tháng 1/1998 đến tháng 10/2003. Hơn nữa, khoảng tiền lương của bà từ năm 2004 đến nay tổng cộng là 168 tháng, bà đã không được nhận.

Phường đã giải quyết quyền lợi cho bà Chi theo quy định!

Trong văn bản gửi Báo Lao Động do Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A Huỳnh Văn Thạnh ký, thông tin: Ngày 26/1/2015, bà Chi đã có đơn xin nghỉ việc gửi đến UBND phường Tân Tạo A. Đại diện của đơn vị này cũng đã vận động bà Chi ở lại làm việc, tuy nhiên, bà Chi giữ quan điểm xin nghỉ, do đó UBND phường đã giải quyết cho bà Chi nghỉ việc theo nguyện vọng.

Về giải quyết quyền lợi khi bà Chi nghỉ việc, UBND phường Tân Tạo A cho biết, đơn vị này đã trả trợ cấp thôi việc cho bà. Mức tính trợ cấp này được tính bình quân 6 tháng liền kề tiền trích thù lao ủy nhiệm thu thuế của bà Chi trước khi nghỉ việc là 1.045.408 đồng. Với thời gian làm việc 17 năm 3 tháng, đơn vị này đã trả cho bà Chi 9.147.320 đồng trợ cấp thôi việc.

Về việc tham gia BHXH cho bà Chi, UBND phường Tân Tạo A cho rằng: Với khoảng thời gian làm việc từ tháng 11/1997 đến tháng 1/2015 của bà Chi, UBND phường đã đóng BHXH cho bà Chi căn cứ vào Quyết định số 7687/QĐ-CT ngày 4/8/2016 của Cục thuế TP. UBND phường nhận thấy, các chế độ liên quan đến nghỉ việc của bà Chi theo yêu cầu nguyện vọng của bà Chi và theo sự chỉ đạo của UBND quận Bình Tân, UBND phường đã giải quyết cho bà theo quy định và bà Chi cũng đã nhận đủ các khoản chi trả trên.

Không đồng tình với giải quyết trên, bà Chi đã khiếu kiện UBND phường Tân Tạo A ra Tòa án nhân dân quận Bình Tân.

Tin mới lên