Tài chính

Nhiệt điện Hải Phòng: Lãi sau thuế 6 tháng tăng 45%, đạt 745 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế lũy kế nửa đầu năm tăng 44,9% lên hơn 745 tỷ đồng.

Nhiệt điện Hải Phòng: Lãi sau thuế 6 tháng tăng 45%, đạt 745 tỷ đồng

Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 lên đến 745 tỷ đồng.

Theo báo cáo, sản lượng điện thực phát của HND trong quý II/2020 giảm 153,3 triệu kWh so với cùng kỳ năm trước nên doanh thu quý này giảm nhẹ, ghi nhận ở mức hơn 3.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quý II/2020 lại tăng 31,5% lên đến hơn 540 tỷ đồng. Ban lãnh đạo HND cho biết nguyên nhân của việc này chủ yếu do giá vốn hàng bán, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, trong khi đó doanh thu hoạt động tài chính lại tăng nhẹ.

Cụ thể, chi phí lãi vay giảm so với quý II/2019 là 31,2 tỷ đồng do số dư nợ vay dài hạn giảm dần; chi phí chênh lệch tỷ giá giảm 111,8 tỷ đồng do giá đồng USD và JPY tại thời điểm 30/6/2020 giảm so với thời điểm 30/3/2020. Bên cạnh đó, do chi phí chuẩn bị sản xuất đã phân bổ hết trong năm 2019 nên chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 17,8 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2020, doanh thu lũy kế của Nhiệt điện Hải Phòng tăng nhẹ 6,89% so với cùng kỳ năm 2019, ghi nhận ở mức 6.150 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt hơn 745 tỷ đồng, tăng 44,9%.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2020 được thông qua ở ĐHCĐ Nhiệt điện Hải Phòng hồi giữa tháng 4, doanh thu và lợi nhuận của quý II/2020 đều đã hoàn thành quá nửa kế hoạch đề ra. 

Về cơ cấu tài sản, tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp này giảm hơn 550 tỷ đồng, ghi nhận ở mức trên 12.000 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng tập trung ở tài sản cố định với 7.673 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với hơn 2.200 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp này ghi nhận giảm hơn 560 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng hơn 150 tỷ đồng.

Mới đây, Nhiệt điện Hải Phòng đã công bố thông tin về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2019 với tỷ lệ 11%. Dự kiến doanh nghiệp này sẽ phải chi hơn 500 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Tin mới lên