Tài chính

Nhiệt điện Phả Lại đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 giảm 66%, chia cổ tức gần 60%

(VNF) - Nhiệt điện Phả Lại (PPC) dự kiến trình đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ gần 59%, tương đương giá trị gần 1.890 tỷ đồng.

Nhiệt điện Phả Lại đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2021 giảm 66%, chia cổ tức gần 60%

Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục với mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn, chia cổ tức gần 60%

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi với doanh thu giảm 32%, lợi nhuận trước thuế giảm 66%, lần lượt đứng ở mức 5.658 tỷ đồng và 415 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu PPC đưa ra các mục tiêu khiêm tốn so với thực đạt. Đơn cử như năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 7.929 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% và lợi nhuận sau thuế trên 1.000 tỷ đồng, giảm đến 20% so với năm trước.

Dù vậy, kết quả kinh doanh có phần kém sắc vẫn giúp PPC hoàn thành 99% mục tiêu về doanh thu và vượt mục tiêu về lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo PPC dự kiến trình đại hội thông qua mức chia cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ gần 59%, tương đương với giá trị gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó doanh nghiệp đã chi tạm ứng 481 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 15%.

Đây là mức chia cổ tức lớn nhất mà doanh nghiệp thực hiện kể từ khi lên sàn năm 2007, các năm gần đây tỷ lệ chia cổ tức khoảng 20-30% bằng tiền mặt.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của PPC tăng thêm gần 190 tỷ đồng với đầu năm, lên mức 7.444 tỷ đồng. Chủ yếu sự tăng trưởng này đến từ tiền nhàn rỗi và khối tài sản dở dang dài hạn

Nhờ sạch nợ vay ngắn hạn, cùng với việc giảm bớt các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác, tổng nợ phải trả của PPC giảm hơn 320 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt giá trị hơn 963 tỷ đồng tại ngày kết thúc quý IV/2020.

Trên thị trường, cổ phiếu PPC tăng 1.400 đồng lên mức 27.500 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 5/4).

Tin mới lên