Tài chính

Nhiệt điện Phả Lại: Lãi ròng nửa đầu năm 2020 giảm gần 30%, đạt 415 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020, trong đó doanh thu trong quý này chỉ tăng hơn 1%, đạt 2.266 tỷ đồng.

Nhiệt điện Phả Lại: Lãi ròng nửa đầu năm 2020 giảm gần 30%, đạt 415 tỷ đồng

Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận giảm lãi ròng trong nửa đầu năm 2020.

Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế quý II/2020 của doanh nghiệp này ghi nhận hơn 279 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm 2019. Lý giải về kết quả kinh doanh trên, Nhiệt điện Phả Lại cho biết nguyên nhân là do đơn giá bán điện bình quân quý II/2020 thấp nên doanh thu từ hoạt động sản xuất điện thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, đơn giá nhiên liệu than tăng so với quý II/2019, làm chi phí nhiên liệu tăng cao. Ngoài ra, chi phí sửa chữa lớn trong kỳ cũng tăng. Trước đó, PPC cho biết kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn trong năm 2020 dự kiến là 567 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần so với chi phí sửa chữa lớn thực tế đã sử dụng năm 2019.

Về hoạt động tài chính, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận 142 tỷ cổ tức từ khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, cao hơn 110 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Doanh nghiệp này cho biết thêm là quý II/2019 đã ghi nhận hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư là 136 tỷ đồng, nhưng trong quý II/2020 giá trị hoàn nhập chỉ đạt 8,72 tỷ đồng.

Kết thúc nửa đầu năm 2020, tổng doanh thu lũy kế của Nhiệt điện Phả Lại tăng 13,92% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm gần 30%, chỉ đạt hơn 415 tỷ đồng.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2020 của PPC được thông qua ở ĐHCĐ hồi cuối tháng 3, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đã vượt 50% kế hoạch đề ra.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Nhiệt điện Phả Lại tính đến hết 30/6/2020 đã giảm 6,5% so với đầu năm 2020, ghi nhận hơn 6.700 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn đã giảm hơn 10%, còn hơn 3.700 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận giảm hơn 40%. Hết quý II/2020, tổng nợ của PPC chỉ còn hơn 740 tỷ đồng. Trong đó, báo cáo tài chính của Nhiệt điện Phả Lại không ghi nhận khoản nợ dài hạn nào.

 

Tin mới lên