Tài chính

Nhiệt điện Phả Lại sẽ trả 400 tỷ đồng cổ tức đợt cuối năm 2020 vào ngày 22/10

(VNF) - Sau 4 lần tạm ứng cổ tức năm 2020 với số tiền đã chi là khoảng 1.088 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) vừa thông báo về thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2020 với tỷ lệ 12,5%.

Nhiệt điện Phả Lại sẽ trả 400 tỷ đồng cổ tức đợt cuối năm 2020 vào ngày 22/10

Nhiệt điện Phả Lại sẽ trả 400 tỷ đồng cổ tức đợt cuối năm 2020 vào ngày 22/10

Nhiệt điện Phả Lại hiện đang lưu hành hơn 320 triệu cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Với tỷ lệ cổ tức 12,5%, công ty nhiệt điện này dự chi khoảng 400 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận đợt cuối năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 22/9. Nhiệt điện Phả Lại sẽ tiền hành thanh toán cổ tức vào ngày 22/10 sau đó.

Cổ đông lớn nhất của Nhiệt điện Phả Lại là Tổng công ty Phát điện 2 (Genco2), với tỷ lệ sở hữu trên 50% sẽ nhận về khoảng hơn 200 tỷ đồng cổ tức. Các cổ đông lớn khác là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) và Samarang Ucits sẽ lần lượt nhận về 96 tỷ đồng và gần 36 tỷ đồng.

Được biết, ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Nhiệt điện Phả Lại đã chốt tỷ lệ cổ tức năm 2020 ở mức 58,94%, tương đương giá trị hơn 1.889 tỷ đồng. Công ty này đã tạm ứng 4 lần cổ tức với tỷ lệ lần lượt là 3,5%, 11,5% và 18,94% và 12,5%.

Đại hội cũng thông qua mức cổ tức dự kiến cho năm 2021 là 15%, tương đương giá trị hơn 480 tỷ đồng, chỉ bằng 1/4 cổ tức của năm 2020.

Trong một diễn biến khác, Nhiệt điện Phả Lại sẽ tiến hành ĐHCĐ bất thường vào ngày 21/10 tới đây để bầu bổ sung thành viên HĐQT không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 tại trụ sở công ty ở Hải Dương.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt lần lượt hơn 2.297 tỷ đồng và hơn 258 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 49% và giảm hơn 37% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại đặt kế hoạch kinh doanh đi lùi với doanh thu dự kiến giảm 32%, lợi nhuận trước thuế giảm 66%, lần lượt đứng ở mức 5.658 tỷ đồng và 415 tỷ đồng.

Như vậy sau 6 tháng đầu năm, công ty này đã hoàn thành hơn 40% kế hoạch về doanh thu và 62% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu PPC của Nhiệt điện Phả Lại đóng cửa phiên 27/8 ở mức giá 22.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 7.200 tỷ đồng.

Tin mới lên