Tài chính

Nhiệt điện Quảng Ninh: 6 tháng chỉ lãi ròng 21 tỷ, kế hoạch năm mới hoàn thành 6%

(VNF) - Sau khi lỗ ròng 6 tỷ đồng ở quý I/2020, đến quý II Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh (UPCoM: QTD) đã kinh doanh có lãi. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng chỉ đạt 21 tỷ đồng, hoàn thành 6% kế hoạch cả năm 2020.

Nhiệt điện Quảng Ninh: 6 tháng chỉ lãi ròng 21 tỷ, kế hoạch năm mới hoàn thành 6%

Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận khoản lãi đầu tiên trong năm sau khi lỗ 6 tỷ đồng ở quý I.

Doanh thu của Nhiệt điện Quảng Ninh trong quý II/2020 đạt 2.359 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng quý II/2019. Thu nhập từ hoạt động tài chính trong kỳ dù vẫn ghi nhận kết quả âm (- 13 tỷ đồng), nhưng đã là một sự cải thiện rất lớn so với khoản âm hơn 163 tỷ của cùng kỳ năm trước.

Kết lại quý II, QTD báo lãi sau thuế 27 tỷ đồng, giảm 77%.

Lý giải về kết quả trên, lãnh đạo QTD cho biết doanh thu suy giảm chủ yếu do giá điện trên thị trường thấp và chu kỳ giảm giá cố định theo phương án giá điện. Ngoài ra, trong quý II, QTD đã điều chỉnh giảm doanh thu bán điện theo quy định của Bộ Công Thương.

Về hoạt động tài chính, việc ghi nhận lỗ ít hơn so với cùng kỳ năm 2019 là do doanh thu tài chính của QTD tăng 4,2 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi đánh giá lại, khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá đã giảm 115,6 tỷ đồng so với quý II/2019.

Kết thúc 2 quý đầu năm 2020, doanh thu lũy kế của QTD chỉ giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019, đạt gần 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải gánh khoản lỗ 6 tỷ đồng ở quý I nên lợi nhuận sau thuế lũy kế chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng, giảm đến 92% so với con số 270 tỷ thu được ở quý II/2019.

Phương án kinh doanh năm 2020 mà đại hội cổ đông QTD thông qua hồi cuối tháng 6 đặt mục tiêu tổng doanh thu ghi nhận 9.813 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến đạt hơn 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến 30/6/2020, chỉ có tổng doanh thu đi được 1/2 quãng đường, còn lợi nhuận sau thuế mới chỉ hoàn thành 6% kế hoạch năm.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản trong kỳ của QTD đã giảm 7,6% so với đầu năm, ghi nhận hơn 10.100 tỷ đồng. Nợ phải trả của QTD giảm hơn 12% do trong kỳ công ty đã chi gần 950 tỷ đồng để trả nợ gốc.

Ở một diễn biến khác, trong quý II vừa qua, QTD cũng có một số thay đổi trong nhân sự. Cụ thể, vào giữa tháng 6, HĐQT QTD đã bổ nhiệm ông Ngô Sinh Nghĩa làm tổng giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh. Ngoài ra, đại hội cổ đông QTD cũng thông qua quyết định bầu bổ sung 2 thành viên vào HĐQT là ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Nguyễn Việt Dũng.

Nhiệt điện Quảng Ninh thành lập năm 2002 bởi các cổ đông sáng lập là Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Than Việt Nam, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các doanh nghiệp khác. Năm 2017, cổ phiếu QTD chính thức giao dịch trên sản UPCoM với giá tham chiếu 11.400 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên