Tài chính

Nhiều bất cập tại dự án công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Phó Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Quang Thành mới đây đã ký thông báo kết quả kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (hợp phần A)-Giai đoạn khởi động.

Nhiều bất cập tại dự án công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

Các đơn vị thi công xây dựng Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Chỉ trong vòng hai tháng tiến hành kiểm toán từ tháng 10-12/2017, hàng loạt các bất cập ở Dự án đã được chỉ rõ.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng có nguồn vốn đầu tư theo báo cáo là 7.096 tỷ đồng, trong đó vốn vay là 6.098 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách Trung ương là 997 tỷ đồng.

Nhưng khi đi vào triển khai, chi phí đầu tư thực hiện tính đến ngày 30/6/2017 được báo cáo lên tới 7.206 tỷ đồng. Song sau khi kiểm toán vào cuộc thì phát hiện chi phí chỉ dừng lại ở con số 7.122 tỷ đồng, giảm tới gần 84 tỷ đồng, do sai khối lượng hơn 1 tỷ đồng; sai đơn giá hơn 12 tỷ đồng và sai khác tới hơn 70 tỷ đồng.

Về việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tài chính kế toán, kết quả kiểm toán cũng cho thấy, các đơn vị liên quan như Bộ Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án Hàng hải, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cát Hải, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp cơ bản đã chấp hành các quy định của Nhà nước.

Tuy nhiên, việc tính toán xác định giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh chưa xét đến việc tận dụng lại khối lượng cát dỡ tải khoảng 0,65 triệu m³, giá trị khoảng 71.582 triệu đồng. Công tác dự toán còn sai sót 363.121 triệu đồng (tại Ban Quản lý dự án Hàng hải 362 triệu đồng, tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cát Hải là 480 triệu đồng).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Ban Quản lý dự án Hàng hải chưa chủ động rà soát để cắt giảm hạng mục Bảo vệ môi trường khu vực nhạy cảm, do theo báo cáo đánh giá môi trường thì không cần thiết phải thực hiện với tổng giá trị là 114.630 triệu đồng.

Tại gói thầu số 8, số 9, hoạt động khảo sát phục vụ cho mục đích nghiên cứu mô phỏng sa bồi không đảm bảo theo yêu cầu của Dự án, công tác quản lý chi phí còn sai sót phải xử lý tài chính 83.699 triệu đồng.

Kết quả kiểm toán cũng chỉ rõ tính đến thời điểm 30/6/2017, giá trị nợ đọng xây dựng cơ bản của dự án là 8.723 triệu đồng; số vốn ngân sách Nhà nước ứng trước chưa thu hồi là 560.000 triệu đồng.

Cùng đó, Dự án cũng chưa có cơ chế kiểm soát tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng Yên Nhật trong quá trình rút vốn vay để giải ngân bằng đồng Việt Nam.

Trước hàng loạt các tồn tại nói trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Ban Quản lý dự án Hàng hải xử lý tài chính số tiền là 374 tỷ đồng trong đó giảm trừ thanh toán 12,94 tỷ đồng; xử lý khác 66,5 tỷ đồng; điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng còn lại là 294,7 tỷ đồng.

Đồng thời, khẩn trương lập phương án chi tiết, trình Bộ Giao thông vận tải chấp thuận để thực hiện công tác thanh lý cát tồn dư của gói thầu số 6, để thu hồi về ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, hao hụt. Khối lượng thu hồi khoảng 0,65 triệu m3, giá trị thu hồi ước tính khoảng 71.582 triệu đồng.

Đối với trung tâm phát triển quỹ đất huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị xử lý về tài chính 4,1 tỷ đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách nhà nước 113 triệu đồng, giảm trừ thanh toán 500 triệu đồng, xử lý khác 3,5 tỷ đồng.

Đối với Bộ Giao thông vận tải, Kiểm toán yêu cầu Bộ này khẩn trương xem xét, đánh giá việc thực hiện các hoạt động liên quan đến nghiên cứu mô phỏng sa bồi thuộc phạm vi gói thầu số 8,9.

Bộ Giao thông vận tải cần tổ chức rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại trong việ thẩm định, phê duyêt tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án. Kết quả báo cáo về Kiểm toán Nhà nước trước ngày 31/3/2018.

Tin mới lên